Öppen källkod är en demokratifråga

Öppen källkod i system för offentlig förvaltning diskuteras äntligen på allvar. Statskontorets rapport som publicerades i februari är ett viktigt steg på vägen. Än så länge saknas dock kunskapen om vad det egentligen innebär på många håll. Det är hög tid att sprida den. Det är också hög tid att uppmärksamma att öppen källkod i offentlig sektor handlar mer om demokrati än om pris.

Leverantörsfaran

Det kanske kan verka tryggt att ett stort företag byggt ett system. Inte spelar det väl någon roll om ingen annan har tillgång till källkoden? Det stora företaget ser ju till att allting fungerar. Nog låter det som den bästa av världar - men det är inte så det fungerar.

I själva verket är den här situationen så otrygg att IT-ansvariga borde få mardrömmar för mindre. Det finns bara en leverantör som kan ordna nya funktioner och rätta fel. Det finns bara en leverantör som kan garantera support. Och det finns en leverantör som kan sluta stödja systemet och därmed tvinga köparen att byta ut det.

Kontroll

Ur medborgarens perspektiv är det viktigt att myndigheter har kontroll över sina verktyg. Hur kan man annars garantera insyn och bevara förvaltningens oberoende? Visst kan man köpa in skräddarsydda verktyg och se till att äga koden, men det blir både tidskrävande och dyrt när det finns färdiga program som löser samma problem.

Med öppen källkod har man alltid möjligheten att sparka ut en leverantör som inte motsvarar förväntningarna och skaffa en ny leverantör - till samma system. Man kan heller aldrig tvingas taga ett system ur bruk för att tillverkaren inte längre tillhandahåller support. Om systemet är stabilt och bra nog att hålla några år till kan man välja att köpa support av någon tredje part, alternativt se till att själv ha kompetens för det.

För att bevara våra offentliga institutioners frihet bör öppen källkod bli det naturliga förstahandsvalet vid varje upphandling. Öppen källkod är en demokratifråga.


Monika Orski
M Orski Konsult

monika@orski.se